Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐิน 2560 วัดอิ่มบุญธัมมาราม  ประเทศญี่ปุ่น

พระสงฆ์วัดอิ่มบุญธัมมาราม พรรษากาล ๒๕๖๐
ในพรรษากาล พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ พระสงฆ์จำพรรษา ณ 
วัดอิ่มบุญธัมมาราม จำนวน ๗ รูป 
มีจำนวนครบสามารถรับกฐินได้ตามพุทธบัญญัติ
และในปีนี้ คณะศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี ร่วมกัน
สำหรับพุทธบริษัท จะร่วมทำสายบุญ ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ซึ่งทางวัดกำหนดทอดถวาย ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ตุลาคม นี้
โปรดแจ้งความประสงค์ร่วมบุญ หรือจองผ้าไตรจีวร กับทางวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร. 080-4816-5575
facebook
วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
Sifu Riw Seelasettho
Phrakeng Seeratesho 
Santi Phra

Copyright © 2560 วัดอิ่มบุญธัมมาราม โตเกียว ญี่ปุ่น Tel (+81) 80-4816-5575 Fex (+81) 42-588-5475.